Numeroloji, tarihi Mısır, Yunan ve Hint kültürlerinde kökenlenir ve bugün hala popüler bir alternatif inanç sistemi olarak kabul edilir. Numeroloji uzmanları, insanların isimleri ve doğum tarihleri gibi sayıları inceleyerek kişilerin kişilikleri, yetenekleri, zayıflıkları ve gelecekteki olası olayları hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. 

Numeroloji Nedir?

 

Numeroloji ayrıca, insanların hayatlarındaki olayların sayısal bir anlamı olduğuna inanır ve bu olayların insanların hayatlarını nasıl etkilediğini anlamaya çalışır. Numeroloji, birçok farklı yöntem ve teknik kullanarak uygulanabilir.

 

Numeroloji Nedir?

 

Numeroloji, sayıların insan hayatındaki önemine ve etkilerine odaklanan bir inanç sistemidir. İnsanların isimleri, doğum tarihleri ve diğer sayıların analizi yapılarak kişilerin kişilikleri, gelecekleri ve hayatlarındaki olaylar hakkında bilgi vermeye çalışılır.


Numerolojinin Önemi

Numerolojinin Önemi: Neden Gerekli, Ne İşe Yarar?

 

Numeroloji, insanların kendilerini daha iyi anlamalarına ve geleceklerini daha iyi planlamalarına yardımcı olabilecek bir inanç sistemi olarak görülebilir. Numeroloji uzmanları, insanların isimleri ve doğum tarihleri gibi sayıları inceleyerek kişilerin kişilikleri, yetenekleri, zayıflıkları ve gelecekteki olası olayları hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. 

 

Bu bilgi, insanların kendilerini daha iyi anlamalarına ve geleceklerini daha iyi planlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, numeroloji inanışına göre, hayatımızda meydana gelen olayların arkasında sayısal bir anlam olduğuna inanılır, bu da insanların hayatlarını nasıl etkilediğini anlamaya çalışmalarına olanak sağlar.


Numeroloji Ne İşe Yarar?

Numerolojide Hesaplama Sistemi

 

Numeroloji, birçok farklı rakamın farklı anlamlarına dayanır. Örneğin, tek rakamlar olarak bilinen 1-9 arasındaki rakamlar, kişilerin kişilikleri, yetenekleri ve gelecekleri ile ilgili bilgi verir. Örneğin, 1 rakamı kişinin liderlik ve öncülük yeteneklerini, 3 rakamı kişinin kreatif yeteneklerini, 4 rakamı kişinin maddi güvenliği ve sağlamlığı ile ilgili yeteneklerini temsil eder.

 

Diğer rakamlar, çift rakamlar olarak bilinir ve kişilerin kişilikleri ve gelecekleri ile ilgili daha genel bilgi verir. Örneğin, 11 rakamı kişinin üstün yeteneklerini, 22 rakamı kişinin sağlam bir gelecek için çalışmasını temsil eder.

 

Ayrıca, kişilerin doğum tarihleri, adları ve diğer önemli tarihler gibi sayılar, kişilerin hayatlarının belirli dönemlerindeki olaylar ve kişilikleri ile ilgili bilgi verir. Örneğin, kişinin doğum tarihi rakamları, kişinin hayatının başlangıcındaki kişiliği ve yetenekleri ile ilgili bilgi verirken, kişinin adı rakamları, kişinin hayatı boyunca kişiliği ve yetenekleri ile ilgili bilgi verir.

 

Ancak, unutulmaması gereken şey, numeroloji sadece bir inanç sistemi ve bilimsel olarak kanıtlanmamıştır, kişilerin gelecekleri hakkında bilgi vermek için kullanılması tavsiye edilmez.

 

Numerolojide 1 Rakamının Anlamı

 

Numerolojiye göre, rakam 1, liderlik, öncülük, inisiyatif alma ve kendine güven gibi özellikleri temsil eder. Bu rakam, kişinin kendine güvenli olduğunu ve kararlı bir şekilde hareket ettiğini gösterir. Aynı zamanda, kişinin yalnız başına çalışmasına ve özgür iradesi ile hareket etmesine de işaret eder.

 

1 rakamına sahip olan kişiler genellikle liderlik yetenekleri yüksektir ve öncü rolünü oynayabilecekleri projelerde başarılı olabilir. Aynı zamanda, kişi risk almayı sevebilir ve fikirlerini gerçekleştirmek için cesur olabilir.

 

Ancak, 1 rakamına sahip olan kişilerin de zayıflıkları vardır. Örneğin, kişi kendine çok güvenli olabilir ve diğerlerinin fikirlerini dikkate almayabilir. Ayrıca, kişi kendine çok odaklı olabilir ve diğerlerinin duygusal ihtiyaçlarını göz ardı edebilir.

 

 • Liderlik ve öncülük yeteneklerini temsil eder.

 • Kendine güven ve kararlılık gösterir.

 • Yalnız başına çalışmayı ve özgür irade ile hareket etmeyi ifade eder.

 • Risksiz ve fikirlerini gerçekleştirmek için cesur olmayı temsil eder.

 • Projelerde başarılı olmasını sağlar.

 • Zayıflıkları arasında; kendine çok güvenli olması, diğerlerinin fikirlerini dikkate almaması, kendine çok odaklı olması ve diğerlerinin duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmesi bulunabilir.


Numerolojide 1 Rakamının Anlamı

Numerolojide 2 Rakamının Anlamı

 

 • 2 rakamı diplomasi, anlaşma ve uyum için çalışmayı temsil eder.

 • 2 rakamı insanlar arasındaki ilişkileri ve iletişimi önemseyen bir yapıya sahiptir.

 • 2 rakamı kişinin kendine ve çevresine karşı duyarlı ve anlayışlı olmasını gerektirir.

 • 2 rakamı insanlar arasındaki ilişkileri ve iletişimi kuvvetlendirmek için çalışmayı ifade eder.

 • 2 rakamı kişinin ilişkilerinde dürüst, sadık ve duyarlı olmasını vurgular.


Numerolojide 2 Rakamının Anlamı

Numerolojide 3 Rakamının Anlamı

 

 • 3 rakamı kreativite, sanat, üretkenlik, özgüven ve özgün olma gibi konularla ilişkilidir.

 • 3 rakamı insanların kendilerini ifade etme ve kendilerine özgü yollar bulma yeteneklerini temsil eder.

 • 3 rakamı insanların hayatlarına renk katma, üretken ve yaratıcı olma gibi konularla ilişkilidir.

 • 3 rakamı kişinin hayatına renk katmasını, yaratıcı ve üretken olmasını önemseyen bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

 • 3 rakamı kişinin kendini ifade etme yeteneği ve yaratıcılık konularını temsil eder.


Numerolojide 3 Rakamının Anlamı

Numerolojide 4 Rakamının Anlamı

 

 • 4 rakamı insanların çalışkan, sadık ve güvenilir olmalarını önemseyen bir yapıya sahiptir.

 • 4 rakamı kişinin sorumluluklarını yerine getirmesini, sağlam temeller üzerine inşa etmeyi ve çalışkan olmasını temsil eder.


Numerolojide 4 Rakamının Anlamı

Numerolojide 5 Rakamının Anlamı

 

 • 5 rakamı genellikle değişim, özgürlük, merak, yenilik ve özgür irade gibi konularla ilişkilidir.

 • 5 rakamı insanların meraklı, araştırmacı ve yenilikçi olmalarını temsil eder.

 • 5 rakamı insanların özgürlüklerine ve özgür iradelerine değer vermelerini ve değişimlere açık olmalarını önemseyen bir yapıya sahiptir.


Numerolojide 5 Rakamının Anlamı

Numerolojide 6 Rakamının Anlamı

 

 • 6 rakamı genellikle aile, ev, sağlık, güvenlik ve evrensel sevgi gibi konularla ilişkilidir.

 • 6 rakamı insanların ailelerine, evlerine ve sağlıklarına değer vermelerini temsil eder.

 • 6 rakamı insanların evrensel sevgiye, güvenliğe ve dayanışmaya önem vermelerini temsil eder.

 

Numerolojide 6 Rakamının Anlamı

Numerolojide 7 Rakamının Anlamı

 

 • 7 rakamı genellikle bilgelik, araştırma, öğrenme, inanç ve spiritüalite gibi konularla ilişkilidir.

 • 7 rakamı insanların bilgelik arayışı içinde olduklarını, araştırmalar yaptıklarını ve öğrenmeye devam ettiklerini temsil eder.

 • 7 rakamı insanların inançlarına ve spiritüel yolculuklarına önem vermelerini temsil eder.

 • 7 rakamı kişinin bilgeliği aramakta olduğunu, araştırmalar yapmakta olduğunu ve spiritüel yolculuğuna değer verdiğini temsil eder.

 • 7 rakamı kişinin duygusal ve zihinsel olarak arayış içinde olduğunu, öğrenmeye ve öğrenmenin kendisini sürdürmeye devam ettiğini temsil eder.


Numerolojide 7 Rakamının Anlamı

Numerolojide 8 Rakamının Anlamı

 

 • 8 rakamı genellikle kariyer, para, güç ve başarı gibi konularla ilişkilidir.

 • 8 rakamı insanların başarılarına ve hedeflerine ulaşmalarını temsil eder.

 • 8 rakamı kişinin kariyeri, para ve gücüne önem verdiğini ve başarılarına ulaşmak istediğini temsil eder.

 • 8 rakamı kişinin çalışkanlığını, adil olmasını ve çok çalışmasını temsil eder.


Numerolojide 8 Rakamının Anlamı

Numerolojide 9 Rakamının Anlamı

 

 • 9 rakamı genellikle evrensel sevgi, merhamet, idealizm ve hizmet gibi konularla ilişkilidir.

 • 9 rakamı insanların evrensel sevgi, merhamet ve idealizmlere sahip olduklarını temsil eder.

 • 9 rakamı insanların hizmet etmeye, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya ve insanlar arasında uyum sağlamaya özen gösterdiklerini temsil eder.


Numerolojide 9 Rakamının Anlamı

Numeroloji Harf Değerleri ve İsim Analizi Örneği

 

Numeroloji, harflerin sayılarla eşleştirilmesine dayanır. Her harf, bir sayıya karşılık gelir ve her ismin ve kelime için harflerin sayı değerleri toplanır. Bu sayılar, kişinin kişiliği, kişisel yolu ve gelecekteki olası durumlar hakkında bilgi veren bir kod olarak kabul edilir.

 

Alfabenin harfleri ve numerolojideki karşılıkları şöyle:

 

 • A, J, S = 1

 • B, K, T = 2

 • C, L, U = 3

 • D, M, V = 4

 • E, N, W = 5

 • F, O, X = 6

 • G, P, Y = 7

 • H, Q, Z = 8

 • I, R = 9

 

Not: Numerolojide çok fazla yöntem ve yorumlar var. Bu yüzden belirli harflerin karşılıkları değişebilir ve farklı uygulamalar için farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

 

İsim Analizi Örneği

 

Numerolojide isim analizi, kişinin adının harflerinin numerolojik değerlerini kullanarak kişinin kişiliği, kişisel yolu ve gelecekteki olası durumlar hakkında bilgi elde etmek için kullanılan bir yöntemdir.

 

İsim analizi için, kişinin adının harfleri (tam adı, ön adı veya soyadı) sayılar olarak kullanılır. 

 

Örneğin, "John Smith" isimli bir kişi için, harfler şöyle olur:

 

J = 1

O = 6

H = 8

N = 5

S = 1

M = 4

I = 9

T = 2

H = 8

 

Bu sayılar toplanır ve sonra tekrar toplanır ve elde edilen sayılar tekrar tekrar toplanır. Bu işlem, tek bir rakam elde etmek için tekrar edilir. 

 

Örnekte, elde edilen sayı:

 

1+6+8+5+1+4+9+2+8 = 44

4+4=8

 

Elde edilen son rakam (8), kişinin numerolojik sayısıdır ve kişinin kişiliği, kişisel yolu ve gelecekteki olası durumlar hakkında bilgi verir.


Numerolojide İsim Analizi

Doğum Tarihi Numerolojik Değeri

 

Numerolojide doğum tarihi hesaplama, kişinin doğum tarihini kullanarak kişinin kişiliği, kişisel yolu ve gelecekteki olası durumlar hakkında bilgi elde etmek için kullanılan bir yöntemdir.

 

Doğum tarihi hesaplama için, kişinin doğum tarihi (gün, ay ve yıl) sayılar olarak kullanılır. Örneğin, bir kişinin doğum tarihi 15 Ocak 1990 ise, bu tarih için sayılar şöyle olur:

 

1 + 5 + 0 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0 = 26

 

Bu sayılar toplanır ve sonra tekrar toplanır ve elde edilen sayılar tekrar tekrar toplanır. Bu işlem, tek bir rakam elde etmek için tekrar edilir. 

 

Örnekte, elde edilen sayı 26 için:

 

2+6=8

 

Elde edilen son rakam (8), kişinin numerolojik sayısıdır ve kişinin kişiliği, kişisel yolu ve gelecekteki olası durumlar hakkında bilgi verir.


Doğum Tarihinde Numeroloji Hesaplama

Numerolojiye Göre Meslek Seçimi

 

Numerolojiye göre meslek seçimi, bir kişinin doğum tarihi ve ismi gibi bilgileri kullanarak kişinin kişiliği, yetenekleri ve gelecekteki olası yol ve fırsatları hakkında bilgi verir. Bu bilgiler, kişinin meslek seçiminde yol gösterici olarak kullanılabilir.

 

Numerolojiye göre, bir kişinin doğum tarihi ve ismi gibi bilgileri kullanarak kişinin kişiliği, yetenekleri ve gelecekteki olası yol ve fırsatları hakkında bilgi verir. Bu bilgiler, kişinin meslek seçiminde yol gösterici olarak kullanılabilir. 

 

Örneğin, bir kişinin doğum tarihi ve ismi analiz edildiğinde, kişinin liderlik, organizasyon, yaratıcılık, hizmet veya sanat gibi yetenekleri olduğu veya bu alanlarda mesleklerde başarılı olabileceği görülebilir.

 

Ancak, numeroloji sadece bir yol gösterici olarak kabul edilmeli ve karar verme sürecinde tek başına kullanılmamalıdır. Ayrıca, kişinin kişisel tercihleri, hedefleri ve eğitim düzeyi gibi faktörler de meslek seçiminde dikkate alınmalıdır.

 

İsminizde baskın olan harfler örneğin ‘bayraktar’ veya ‘esenler’ gibi a ya da e gibi harfler yatkın olabileceğiniz meslekler hakkında fikir verir. Peki, nedir o meslekler?

 

İsim analizi ve numerolojik değerin hesaplanmasının ardından çıkan sonuçlara göre uygun olabilecek meslekler:

 

1’den 9’a kadar numerolojik değerler sıralanmıştır:

 

 1. Ticaret, liderlik

 2. Çocuk bakımı, anaokulu öğretmenliği, gıda sektörü, restoranlar

 3. Organizasyon, sahne sanatları, yazarlık, oyunculuk

 4. Memur, kurumsal çalışan, toprakla ilgilenme, çiftçilik, müteahhit

 5. Emlakçılık, iletişim gerektiren her türlü iş, sosyal, seyahat, medya, gezi

 6. Öğretmen, psikolog, estetik, güzellik, marka yaratma, moda

 7. Akademi, uzmanlık, tarih, rakamlar, finans, bankacılık, spiritüel, astroloji

 8. Üst düzey yöneticilik, CEO, komuta eden, siyaset

 9. Doktor, hemşire, şifacılarNumerolojiye Göre Meslek Seçimi

Numeroloji Tarihçesi ve Pisagor

 

Pisagor yöntemi ve numeroloji arasında bir bağlantı vardır. Pisagor, antik Yunan filozofu ve matematikçi, numerolojiyi insanların kişiliği ve kişisel yolunun anlaşılması için kullanmıştır. Pisagor, sayıların gücünü ve insanların hayatlarındaki rolünü inanmıştır.

 

Pisagor yöntemi, kişinin adının harflerinin numerolojik değerlerini kullanarak kişinin kişiliği, kişisel yolu ve gelecekteki olası durumlar hakkında bilgi elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. 

 

Bu yöntem, kişinin isminin harflerinin sayılarını toplamak ve elde edilen sayıları tekrar tekrar toplamaktır. Bu işlem, tek bir rakam elde etmek için tekrar edilir.

 

Pisagor yöntemi ile elde edilen son rakam, kişinin numerolojik sayısıdır ve kişinin kişiliği, kişisel yolu ve gelecekteki olası durumlar hakkında bilgi verir.

 

Numeroloji, Pisagor tarafından icat edilmiş olsa da, günümüzde birçok farklı yöntemleri içeren bir inanç sistemidir. Pisagor yöntemi sadece bir yöntemdir. Numerolojideki birçok yöntemlerin çoğu Pisagor yönteminden esinlenmiştir veya onun temel kavramlarını kullanmaktadır.


Pisagor Yöntemi ile Numeroloji

Numerolojide Yaşam Yolu Sayısı Nasıl Hesaplanır?

 

Numerolojide, bir kişinin yaşam yolu sayısı, kişinin doğum tarihinden elde edilir. Yaşam yolu sayısı, doğum tarihindeki gün, ay ve yıl sayılarının toplamının tekrar tekrar toplandığı bir sayıdır. 

 

Örneğin, bir kişinin doğum tarihi 12 Ocak 1980 ise, 12+1+1980=1993, 1+9+9+3=22, 2+2=4 olur. 

 

Bu kişinin yaşam yolu sayısı 4 olur. Numerolojide, yaşam yolu sayısı kişinin karakterini, yeteneklerini ve gelecekteki yolunu açıklar. Yaşam yolu sayısı, numerolojideki diğer sayılarla birlikte kullanılarak kişinin karmik yapısının analizi yapılabilir.

 

Numerolojide Yaşam Yolu Sayısı

Numerolojide Kader Sayısı Nasıl Hesaplanır?

 

Numerolojide, bir kişinin kader sayısı, kişinin doğum tarihinden elde edilir. Kader sayısı, kişinin adının harflerinin sayı değerleri toplamından elde edilir. 

 

Örneğin, bir kişinin adı "Ahmet" ise, A=1, H=8, M=4, E=5, T=2. Adın toplamı 1+8+4+5+2=20, 2+0=2 olur. 

 

Bu kişinin kader sayısı 2 olur. Numerolojide, kader sayısı kişinin hayat amacını ve karmik yapısını gösterir. Kader sayısı, yaşam yolu sayısı, özel sayı veya ömür sayısı gibi diğer numerolojik sayılarla birlikte kullanılarak kişinin gelecekteki yolunu ve hayat amacını daha iyi anlamak için kullanılabilir.


Numerolojide Kader Sayısı

 

İlgini Çekebilir:

Yeni Yılda Daha İyi Bir Sen İçin 6 Gerçekçi Hedef

Haute Couture: Tasarım Hakkında Çarpıcı İpuçları!

Paris Işıltısı Nedir? Nasıl Yaptırılır?

En İyi Kutu Oyunları Nelerdir? Nasıl Oynanır?

Doğal Enerji Taşları ve Şifalı Etkileri

Etiketlendi: Faydalı Bilgiler