Çok eski zamanlardan beri yıldız, güneş, ay gibi gezegenlerin konumuna göre bazı değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler kişilerin doğum tarihleri ile birleştirilir ve ortaya yıldızname çıkar. 


yıldızname nedir?

Ayrıca, yıldızname falında kişilerin karakteristik özellikleri de dikkate alınarak hayatı boyunca devam edeceği ya da etmesi gereken yol ortaya çıkarılır. Doğum tarihine göre yıldızname hesaplamak nasıl olur? Yıldızname nasıl hesaplanır? 

Aklına gelebilecek tüm soruların cevabını bulacağın yazımızı sana özel hazırladık. Keyifli okumalar. 

 

Yıldızname Nedir?

 • Yıldızname çoğu zaman müneccimlik gibi fal olarak ifade edilen durumlardan biri olarak karıştırılır. 

 • Yıldızname kesinlikle bir fal ya da müneccimlik değildir. 

 • Astrolojide yıldızların, gezegenler ve türevlerinin temsil ettiği anlamlar bulunur. Yıldızname de tıpkı aynı yoldan ilerleyen bir tahmin sürecidir. 

 • Oldukça eski zamanlarda gökyüzünde oluşan hareketliliğin sebebi merak edilerek bir takım araştırmalar ve incelemeler yapılmıştır.

 • Bu incelemeler sonucunda gökyüzünde oluşan belli hareketlerin yeryüzüne belli etkilerle yansıdığı fark edilmiştir. 

 • Bunun sonucunda yıldızname ortaya çıkmış ve kişilerin doğum gününden ölüm anına kadar yaşayabileceği gökyüzü hareketlerinin tahminiyle çizgilendirilmiştir. 

 • Yıldıznamenin karıştırıldığı fal gibi unsurlarda kart, tarot, kahve gibi materyallere ihtiyaç duyulur. Ancak, yıldıznamede hal böyle değildir. Yıldıznameye bakılırken herhangi bir eşya ya da simgeye ihtiyaç yoktur. 

 • Yıldızname genellikle olumlu anlamda şekillendirilmeye çalışılır. Örneğin; alman gereken yol, hangi seçenekleri değerlendirirsen senin için daha iyi olur, geleceğinde annelik, babalık olup olmadığı gibi bir takım ön tahminler yürütülür. 

 • Elbetteki tahmin üzerine ilerlemesi, kesinlik içermemesi ve tamamen hisse bağlı olarak gerçekleştirilmesi yönü fal ve türevlerine benzetilebilir. Oldukça normal bir durumdur. 

 • Yıldızname bakılırken mutlaka işinin ehli bir kişiye baktırmalısın. Aksi takdirde yanlış bilgiler alır ve yanlış ilerlemeler yaşayabilirsin.

 • Yıldızname dini boyutuyla da bilinen bir uygulamadır. 

 • Yıldızname falıyla büyü, ruhsal problemler, nazar gibi sorunlar ortaya çıkarılabiliyor. 

 • Genel olarak yıldızname, doğduğun günden itibaren yıldıznamene baktırdığın güne kadar olan tüm bilgileri bir araya getirerek gelecek hakkında tahmin yürüten bir uygulamadır.

yıldızname bilgileri

Yıldızname Nasıl Hesaplanır? 

 • Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan yıldıznameyi öğrenmek biraz zaman almaktadır. Bu nedenle kendin bulmak yerine işin uzmanına baktırman en doğrusu olacaktır. 

 • Yıldızname ücretsiz bakılan bir uygulama değildir. Bunun sebebi gerçekten çok önemli hatta yol gösterici bilgileri karşı tarafa sunmasıdır. 

 • Ancak, çok spesifik bilgiler içermeyen yıldızname hesaplama sayfaları da bulunuyor. Yine aynı şekilde ücretsiz hesaplama yapan kişiler de mevcut. 

 • Dilersen ücretsiz yıldızname hesaplama sayfalarına da göz atabilirsin. Bu tür yerlerde daha genel geçer bilgiler olsa da seni bir nebze tatmin edecek ve fikir edinmeni sağlayacaktır. 

 • Yıldızname hesaplanırken herhangi bir eşyaya ihtiyaç duyulmaz. 

 • Sadece doğum tarihin, doğum saatin, net karakteristik özelliklerin ve isminin doğru bir şekilde yazılması önemlidir. 

 • Yıldızname bakılırken önemli olan bir diğer unsur da ebced hesabı yapılmasıdır. Peki ebced nedir?

 • Ebced hesabı fal baktıran kişi ve o kişinin anne-babasının isimleri baz alınarak ortaya çıkarılan rakam serisidir.

 • Yıldıznamede her harfin temsil ettiği bir rakam ve bu rakamların simgelediği bir anlam bulunuyor. 

 • Bu simgelere göre hayatınla ilgili belli yorumlar yapılır. Bu yüzden yıldızname falının uzman kişiler  tarafından bakılması gerektiğinin altını çiziyoruz. 

 • Yıldızname falının bir dini boyutu daha bulunuyor. Bu da falın ardından dua edilmesidir. Yani, yıldızname ile kötü olaylar fark edilebilir. Bu da kendin için hangi duaları edebileceğini ortaya koyar. Ayrıca, dini olarak baktırılan yıldıznamede dua ile başlayıp dua ile bitirmek büyük ölçüde önemlidir. 

  yıldızname nasıl hesaplanır

Yıldıznamede Kadın Burçlarının Özellikleri Nelerdir?

Yıldızname hesabını yaptıktan sonra orta çıkan sayılar burçları temsil eder. Bu burçları özellikleri ise yıldızname falınızın bir kısmıdır. Sen de yıldızname sayını bulduysan çıkan sonuca göre buradan özelliklerinin bir kısmını inceleyebilirsin. 

 • Koç Kadını: Bu burçta doğan kadın, kırmızıya meyyâl beyaz benizli, güzel burunlu, izzet-i nefis sahibi, kırmızıya meyyâl sarı saçlı, keskin zekalı, akıllı, bilgili, sevimli, ahlâkı sert, çabuk hiddetlenir, çabuk razı olur, güzel muamele ve iltifattan hoşlanır, müşavere edeni ifsat eyler, kimse ile uzun zaman uyuşamaz, dili uzun, kimsenin sözünü dinlemez, hüsn-ü cemâli yerinde, dişleri muntazam, gözleri dilber, orta boylu, irice başlı, kolları ve baldırları kuvvetli olup yüzünde çiçek ya da çil izi, karnında alamet, göğsünde bir ben vardır.

 • Boğa Kadını: Bu burçta doğan kadın, hile ve hud'a sahibesi, kalın dudaklı, büyük burunlu, kısa boyunlu olur. Eğer Zühre'ye mütenâzır ise uzun boylu ve boyunlu, küçük burunlu, ince dudaklıdır. Yüzünde çiçek eseri veyâ siyah bir ben vardır. Kırmızı ile beyaz arasında benizli, güzel, uzun ve gür saçlı, muntazam ve beyaz dişli, yuvarlak çehreli, mukareneti lezzetli, cimaya son derece meyyâldir.

 • Başak Kadını: Bu burcun tesiri altında doğan kadın sarıya meyyâl benizli, orta boylu, baldırları ve ayakları ayrı, oynak tabiatlı, şehvetperest, yürüdüğü zaman iki tarafa salınır. Endamı mütenasip, ne pek kalınca ne pek ince, göz ve baş ağrısına müsait, başında ve karnında ve avret yeri üstünde bir alamet olan, re'y ve tedbir sahibesi bir kadındır. Zarif ve akıllı olup büyükle büyük ve küçükle küçüktür. 

 • Balık Kadını: Zühâl'e mütenâzır olursa esmer ya da buğday benizli, uzun boylu, iri vücutlu, gözünde ayıplı, parlak yüzlü, hafif ruhlu, samur gibi düzgün kaşlı, siyah saçlı, kalınca dudaklı, büyükçe ayaklı bir kadın olup âşikâr bir eser ve başında bir ben vardır. Gece ve gündüz cinsi mukarenetten usanmaz. Müsrif olup elinde mal durmaz; gelir ve gider. Tab'ı mekr ve hileye kabiliyetlidir. Bazen fakir ve bazen zengin olur.

 • Akrep Kadını: Şems'e mütenâzır olursa sarıya meyyâl benizli, boy ve eşkâlde yukarıdaki gibi bir kadın olup baş dönmesi, yarım baş ağrısı, safra ve hararetten müşkildir. Limon, demirhindi ve nilüfer şerbeti kullanırsa faydalı olur. Evlâtları erkek olur. Kendi kavmi arasında sözü geçer ve faydası olmayan insanlara (malını) israf eyler.

 • Aslan Kadını: Bu burçta doğan kadınlar sarıya meyyâl beyaz benizli, kısa kollu, geniş göğüslü, büyük burunlu, geniş ağızlı, seyrek saçlı, eli açık, azizü'n-nefs, cevciyeti hoş, evlâdı az, gözünde zayıflık ya da bir ayıp, yüzünde âşikar bir eser olan bir kadındır. Halkın şerrinden, dedikodusundan korkar. Orta yaşlarında bir parasız derecesinde fakr-u zarurete dur olup sonradan servet elde eder. Bir hayli gencin malını yer. İlk zevci bunun kahrından telef olur. Ekser evlâdı erkek olacağından nazara uğrar. İşlemediği bir şeyden dolayı itham olunur. 

 • İkizler Kadını: Tali'de dünyaya gelen kadın, sarı ve kırmızıya meyyâl benizli, güzel kaşlı, tatlı gözlü, balık etli, uzunca boylu, yüksek gerdanlı, yuvarlak çeneli, ailesinin en muhteremi olup kalem erbabı ve makam sahiplerinden bahtı açık, halktan uzak yaşamayı sever, yüzünde bir alamet ya da çil ya da çiçek eseri vardır. Tuzu ve soğuğu sever, sirke, sebze ve marul kendisine faydalıdır. 

 • Kova Kadını: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl benizli, ne şişman ne zayıf, güzel yüzlü, iri kemikli, orta boylu, samur kaşlı, siyah gözlü, yuvarlak çehreli bir kadın olup erkeklerden bahtı yaverdir. Güzel kokuları, ziyneti, zevk ve sefayı sever. Latife ve mizahtan hoşlanır. Bir hâlde sebât etmez. Dostluğu ve düşmanlığı devamsız, izzet-i nefsi büyük, malı çok olur.

 • Oğlak Kadını: Güzel yüzlü, ince dudaklı, uzun boylu, kumral saç ve gözlü, ince ve zarif kaşlı, geniş göğüslü, büyükçe ayaklı, tatlı bakışlı, yüksek boyunlu, mütenâsip endamlı bir kadın olup izzet-i nefsine mağlup, şehveti çok, cinsi mukarenete aşırı meyyâldir. Ekseri evlâdı kız olur. Gazabı şiddetli, mekr ve hileye kabiliyetlidir. Yaşı kemâle ulaşmasında fevkalâde iyi hâl ve takva elde eder.

 • Yay Kadını: Omuzlarında, dizlerinde ayaklarında ağrı ve sızı vardır. Kalp ağrısı, ölüm sebebidir. Başında, arkasında ve ayaklarında bir alamet ve göbeği altında bir ben vardır. Devlet adamları ve ekâbirden yana bahtı açıktır. Eğlenceyi, ziyneti, iş ve nuşu sever. Düşmanları çoktur. Tabiatında laubalilik vardır. Ekseri evlâdı erkek olur. Orta yaşlarında son derece fakirliğe düşer. Daha sonra ümit etmediği bir yerden eline mal geçerek muhtaç olmadan yaşar.

 • Terazi Kadını: Tabiatı zayıf, lisânı latif, akıllı ve zekidir. Göbeğinin altında bir ben ve göğsünde bir alamet vardır. Birçok hastalıklara mâruzdur. Kanı galeyanda, safranı gâlip olduğundan ekseri baş ağrısı ve baş dönmesinden muzdarip olur. Mide ve ciğerinde ağrı ve sancıdan ızdırap çeker. Kan aldırmak, müshil almak, nilüfer şerbeti içmek faydalıdır.

 • Yengeç Kadını: Saf beyaz benizli, güzel yüzlü, siyah saçlı, gözünün beyazı siyahından fazla, yüzünde bir alamet ya da ben bulunan, uzun boylu, ılımlı surette şişmanca vücutlu, çok konuşur, bir yerden bir yere nakli sever, çalışkan, zarif, hazır cevap, daima ferah bir kadındır. Erkekler indinde muhterem, kadınlar arasında gazaplanılan biridir. Evlatları kız olur.

  yıldızname kadın özellikleri

   

  İlgini Çekebilir:

  Koç Burcuna Ne Hediye Alınır? En İyi 8 Fikir

  Akrep Burcuna Ne Hediye Alınır? En İyi 7 Fikir

  Başak Burcuna Ne Hediye Alınır? En İyi 10 Fikir

  Kadınlar İçin Laptop Taşınabilecek Şık Çantalar

   

  Terazi Burcuna Ne Hediye Alınır? En İyi 9 Fikir

Etiketlendi: Faydalı Bilgiler